Kaj pričakovati od posrednika

 

• Dobrega nepremičninskega posrednika odlikujejo izkušnje na področju dela z nepremičninami, ki jih uporablja za pravilno sklepanje poslov.
• Vam ne predstavi nepremičnine kot popolne in brez napak, ampak vam posreduje resnične podatke o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine.
• Vam pri prodaji vaše nepremičnine ne obljublja (pre)kratkih rokov za zaključek posla ter tržno nesprejemljive cene, ampak vam svetuje upoštevajoč realne tržne razmere.
• Vsaka prodaja ali nakup zanj ni le enkraten projekt, temveč priporočilo za nadalnje delo.
• Če se pojavijo težave, vam stoji ob strani in jih pomaga odpraviti.
• Na dobrega nepremičninskega posrednika se lahko zaneset

  •