Pozor, če se podajate v nakup stanovanja!

Novogradnja naj bi temeljila na novih spoznanjih stroke in posodobljenih predpisih, ki bi upoštevali spremenjene sodobne potrebe in navade ter raznolikost potreb ljudi, ki stanovanja kupujejo ali najemajo.

Več na: https://bit.ly/2PvG6Oy