Gibanje obrestnih mer ECB 1999-2022

Kdo nam določa višino obrestnih mer

Iz perspektive spremljanja gibanja obrestnih mer za depozite in kredite od leta 1999  pa do danes  s o    t r e n u t n e  višine obrestnih mer za prebivalce, ki najemajo stanovanjski kredit oz. z bankami sklepajo varčevanje v obliki bančnih depozitov o katerih smo pisali tu https://mreza.com/Novice/trenutne_obresti_na_depozite_in_kredite, (še vedno )  z e l o   u g o d n e.

Za boljše razumevanje dogajanj in trenutnih vsesplošnih komentarjev vezanih na višino kreditnih in depozitnih obrestnih mer te dni, za vas na enem mestu zbrano podajamo nekaj naslednjih osnovnih informacij.

Kakšno gibanje obrestnih mer je pričakovati v prihodnje?

Da bi lažje razumeli možna prihodnja gibanja je primerno pogledati, kakšno je bilo gibanje obrestnih mere ECB v preteklih dobrih dveh desetletij, kot prikazano na spodnjem grafu.

Hiter pogled zgornjega grafa pojasni, da je nivo trenutnih obrestnih mer za kredite, depozite in operacije podoben, kot je bil po letu 2011, po katerem je vse do 2019   s l e d i l o   dodatno veliko  z n i ž a n j e   obrestnih mer.  

V absolutnem pomenu je bil nivo obrestnih mer v obdobju zadnjih dvajsetih let sicer najvišji v obdobju okrog leta 2000 in za tem kasneje še tudi okrog leta 2008. Takrat so se navišje obresti za kredite gibale med 12 in 14 % (danes 3,5%) , obresti za depozite pa med 3 in 4 % (danes 1 do 2%).

Kdo pravzaprav določa višino obrestnih mer?
Višino obrestnih mer Evropske centralne banke s svojimi odločitvami, ki jih sprejema na monetarnih sejah Svet Evropske centralne banke (praviloma) na vsakih šest tednov. Ta Svet ECB je najvišji organ odločanja.
Sestavljajo ga člani izvršilnega odbora in guvernerji nacionalnih centralnih bank evrskega območja, kot razvidno iz spodnjega pregleda
.

Kdo čisto poimensko nam torej kreira višino obrestnih mer?
Glavna in odgovorna šefinja je predsednica Sveta Evropske centralne banke gospa Christine LAGARDE, dosegljiva na info@ecb.europa.eu; SONNEMANNSTRASSE 20 • 60314 • Frankfurt am Main, Nemčija +49-691344-0. Njen podpredsednik je gospod Luis DE GUINDOS.

V Izvršilnem odboru ECB so člani gospodje: Frank Elderson, Philip R.Lane, Fabio Panetta, Isabel Schnabel.

Pri vsem pa sodelujejo tudi naslednji guvernerji:
Nationale Banke von Belgie,  Pierre Wunsch,

Predsednik Deutsche Bundesbank, Jens Weidmann,
Governer, Eesti Pank, Madis Mueller
Guverner, Central Bank of Ireland, Gabriel Makhlouf
Guverner, Bank of Greece,  Yannis Stournaras
Guverner, Banco de Espana, Pablo Hernandez de Cos
Guverner, Banque de France, Villeroy de Galhau
Guverner, Banko d'Italia, Ignazio Visco
Guverner, Central Bank of Cyprus, Constantinos Herodotou
Governor, Latvijas Banka, Martinš Kazaks
Chairman of the Board, Lietuvos bankas, Gediminas Šimkus
Guverner, Banque centrale du Luxembourg, Gaston Reinesch
Guverner, Central Bank of Malta, Edward Scicluna
Predsednik, De Nederlandsche Bank, Klaas Knot
Guverner, Oesterreichische Nationalbank, Robert Holzmann

Guverner, Banco de Portugal, Mario Centeno
Guverner, Národná banka Slovenska, Peter Kažimir
Guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank, Oli Rehn
Guverner, Banka Slovenije, Boštjan Vasle.

 

In kaj je glavna naloga teh organov?

Svet ECB vodi sodelovanje med centralnimi bankami območja evra v okviru t.i. evrosistema, ocenjuje ekonomska in monetarna gibanja, opredeljuje monetarno politiko evrskega območja in določa obrestne mere, po katerih si lahko komercialne banke sposodijo denar od centralne banke.

Izvršilni odbor izvaja monetarno politiko, nadzoruje tekoče poslovanje, pripravlja zasedanja Sveta ECB in izvaja pooblastila, ki mu jih je dal Svet ECB.

Razširjeni svet sodeluje pri svetovalnih in usklajevalnih nalogah ter pomaga pri pripravah na širitev evrskega območja.

 

Iz te percepcije je trenutno vaša naložba v nepremičnine odlična izbira za ohranjanje in oplajanje vrednosti denarja, pa naj bo to investicija v nakup:

Za vaša konkretna povpraševanje smo za vas vedno radi na voljo na danica@mreza.com.

DS 27092022

 

 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/mro.sl.html; https://www.bsi.si/statistika/obrestne-mere/obrestne-mere-evropske-centralne-banke; https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/ecb_sl