Naložbene nepremičnine postajajo eden od ključnih segmentov za vlagatelje

Nepremičnine so eden izmed tistih naložbenih razredov, ki v zadnjih letih dobiva veljavo in postaja ob delnicah, obveznicah in denarju četrti osnovni naložbeni razred, ki mora biti umeščen v vsak naložbeni portfelj. Glede na raziskave v ZDA in v Evropi, so nepremičnine ta hip eden izmed najbolj priljubljenih naložbenih razredov.
Na podlagi raziskave, ki jo je izvedel inštitut YouGov, kar 57 odstotkov anketirancev meni, da so nepremičnine dobra naložba. Kot glavni razlog za investicijo je 49% vprašanih izbralo stabilno naraščanje vrednosti, kot drugi razlog pa je bil s 40% izbran "varnost med krizo".

»Varnost med krizo« je tako eden izmed ključnih faktorjev, zakaj se ljudje odločajo za izbiro nepremičnin kot naložbeno opcijo. Tudi raziskave iz ZDA potrjujejo upravičenost takšnega razloga, saj so nepremičnine od leta 1960 v osmih obdobjih padanja borznih tečajev le enkrat beležile negativno donosnost, in sicer le med leti 2007-2008.

Ugotovljeno je tudi, da so cene nepremičnin rasle tudi v obdobjih visoke inflacije, kar pomeni, da so bile odlična varovalka tudi v teh obdobjih. Dejstvo je, da nepremičnine ne bodo nikoli imune na dogajanje na borznih trgih, vsekakor pa lahko glede na pretekle izkušnje omilijo pretrese na le-teh in vlagateljem prinesejo koristi. 

Povprečna pričakovana donosnost naložbenih nepremičnin v Sloveniji znaša od 3 do 5 odstotkov letno. Čeprav povprečni donosi v Sloveniji niso visoki, pa zagotavljajo že zgoraj omenjeni stabilnost in »varnost«.

 

Nepremičninski trg še ne kaže znakov pregrevanja

Kljub rasti cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji (v lanskem letu so se zvišale za 5,2% po podatkih Banke Slovenije), pa analitiki dodajajo, da na nepremičninskem trgu v Sloveniji še ni opaziti znakov pregrevanja. Razlogi za takšne ocene pa so rast BDP-ja, rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev in ugodni pogoji kreditiranja.

Trend se je nadaljeval tudi v 1. polovici letošnjega leta. To lahko pripišemo umirjanju negotovosti zaradi pandemije in še vedno ugodnemu in dostopnemu bančnemu financiranju. Svoje je k temu prispela še uvedba ležarin, kar je prihranke preusmerilo iz varnega naročja banke v alternativne naložbe. Glede na navezanost Slovencev na nepremičnine, so se prihranki logično preusmerili v nepremičnine. 

 

Povzeto po: https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/do-lagodnejse-prihodnosti-z-nepremicninami/