Stanovanjski krediti: država bi jamčila za kredite do 150 tisočakov

Država želi k reševanju stanovanjske problematike državljanov pristopiti tudi z zakonom, ki bi urejal poroštvo države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Kot izhaja iz koncepta, bi država v celoti jamčila za kredite do višine glavnice 150 tisoč evrov ob 20-odstotni lastni udeležbi. Ministrstvo pričakuje, da bi bili kreditni pogoji obenem ugodnejši.

Več na: https://bit.ly/2PKfacq